Ресторан Тропик – Пехчево

2 лица
2 кревети
1 бања

Ресторантот ТРОПИК се ноѓа во центарот на Градот Пехчево и располага со Ресторант 100гости и со 6 апартмани за госи со капацитет од 15гости

Ресторант ТРОПИК се намира в центъра на град Пехчево и разполага с ресторант за 100 гости и 6 апартамента за гости с капацитет 15 гости.

The restaurant TROPIK is located in the center of the city of Pehcevo and has a restaurant for 100 guests and 6 apartments for guests with a capacity of 15 guests.