Фестивал на дувачки оркестри Пехчево2022

ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ – ПЕХЧЕВО 2022

АГЕНДА

13 ЈУЛИ – СРЕДА

12:00 – 12:15 – Отварање на Етно саемот – „Пехчевски
Павловден“
12:15 – 12:30 – Доделување на благодарници на крводарителите
од Општина Пехчево
12:30 –12:35 – Детска градинка „7 Септември“ – Пехчево
12:35 – 12:50 – Културно уметничкото друштво „Јане Сандански“ –
Пехчево
12:50 – 13:05 – Национална установа Центар за култура „ Никола
Јанков Вапцаров“ – Делчево

13:05 – 13:30 – Културно уметничко друштво „Искрици“ –
Благоевград – Република Бугарија
13:30 – 13:45 – КУД „Гоце Делчев“ и „Тернипе МК“ – Делчево
13:45 – 14:00 – Здружение на инвалидски пензионери – Штип
14:00 – Црковен ручек
14:00 – 14 :15 – Здружение фолклорна група „Копачка“, село
Драмче, Делчево
14:15 – 14:30 – Тамбурашки оркестар „Пензионер“ од Здружението
на пензионери Свети Николе
14:30 – 14:45 – Играорна група – Здружение на граѓани
( пензионери ) – Куманово
14:45 – 15:00 – Здружение на граѓани „Распеани штипјани“ од
Штип
15:00 – 15:15 – КИЦ Романса – Македонска Каменица
15:15 – 15:30 – Центар за култура „Бели Мугри“- Кочани
15:30 – 15:45 – Браќа Трајановски – село Панчарево
15:45 – 16:15 – КУД Димитар Беровски – Берово и Староградски
окестар – Берово
16:15 – 16:30 – Здружение на пензионери – „Малешевска китка“ –
Пехчево

20:00 – 22:00 – Дувачки оркестар „Чоровци“ – с. Црник, Пехчево –
концерт

22:00 – 00:00 – Настап на групата „Free Ballin“ – концерт

14 ЈУЛИ – ЧЕТВРТОК

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Старс Бенд“ – Кочани – концерт
23:00 – 01:00 – Јоце Панов – концерт
01:00 – 03:00 – Dj Jovan Vanja

15 ЈУЛИ – ПЕТОК

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Сенад Бенд“ – Берово – концерт

23:00 – 01:00 – Sale Pevac & Friends – концерт

01:00 – 03:00 – Dj Fico и Dj Guardian

16 ЈУЛИ – САБОТА

19:30 – 20:30 – Детски фестивал „Поточиња“

20:30 – 21:00 – Настап на млади локални пеачи
– Миа Марковска – „Македонско девојче“ ( пеење и свирење );
– Лео Лазаров сплет од песните: „Не се бели Маре мори“ и
„Сношто сакав да ти дојдам“ ( свирење );
– Мрија Тренчевска ( свирење ) и Максим Ѓорѓиевски ( пеење )
– „Јовано Јованке

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Уска – Кан“ – Берово – концерт

23:00 – 01:00 – DNK – концерт

01:00 – 03:00 – Brass Brothers

17 ЈУЛИ – НЕДЕЛА

08:30 – ТРКА ОД БЕРОВО ДО ПЕХЧЕВО 10КМ

add your comment