Пехчево

„Пехчевски Водопади“

„Пехчевски Водопади“, се наоѓаат на десетина километри југоисточно од Пехчево, во горниот, изворишен дел на реката Брегалница. Реката овде е длабоко всечена помеѓу планината Влаина на север и Малешевски Планини на југ, така што на некои места има кањонест изглед. Токму тука се создале 5 поголеми водопади и бројни каскади на Брегалница и нејзините притоки, каде чистата и студена вода весело жуборејќи го пренесува зборот за убавините на Малешевијата.
Testimonials

Лица кои веќе го посетиле

Anita Gramatikova

Excellent place for holidays, relaxing, great food and wines, and friendly peoples !

Anita Gramatikova

Maria Gelisheva

Great place,the most friendly and smiling staff,incredible food-delicious,fresh and homemade! We felt like it was home! Thank you,dear friends! We’ll come back soon…

Maria Gelisheva

Tanja Shterjova Petreska

One of the best place in Macedonia! Friendly staff, excellent food, clean! I recommend to everyone!

Tanja Shterjova Petreska