4-ти международен фолклорен фестивал „Фолклорни пътеки“ с. Брезница община Гоце Делчев

След 2-годишно прекъсване заради пандемията от COVID-19 отново се организира 4-ти Международен фолклорен фестивал „Фолклорни пътеки“. Община Брезница, гр. Гоце Делчев, в която взеха участие няколко групи от България и гр. Пехчево. с. Македония

После 2 години пауза заради КОВИД-19 пандемијата повторно се организира 4 меѓународен фолклорен фестивал „фолклорни патеки“ с. Брезница обш Гоце Делчев на која учество земаа повеќе групи од Бугарија како и од Град Пехчево с. Македонија

After a 2-year break due to the COVID-19 pandemic, the 4th International Folklore Festival „Folklore Paths“ is being organized again. Breznica Municipality, Gotse Delchev, in which several groups from Bulgaria and the City of Pehchevo took part. n. Macedonia

add your comment