Сандански

Брезница

Село Брезница се наоѓа во планински регион - во подножјето на планината Пирин, на 17 километри северозападно од градот Гоце Делчев. Селото е расположено на источната падина на планината Пирин, каде што завршува регионалниот пат од Гоце Делчев и започнува земјен пат до Добриниште, кој поминува во близина на вила Гоце Делчев и е исклучително живописен. Селото се простира на двата брега на реката Туфча, која започнува од Средното Брезнишко езеро. Тоа е најголемото село во општината и регионот Благоевград. Главната земјоделска култура бил садење на тутун, а исто така се одгледувале и насади за производство на тревни растенија. Во близина на селото се наоѓаат прекрасните Брезнишки езера.
На 4 километри западно од Брезница, на патот кон туристичката областа Чарк, се наоѓа големиот Брезнички водопад на реката Туфча, со висина од 11 метри.
Брезница е модерна и урбанизирана населба, но и, со богата духовна култура. Зачувани се многу архаични културни пронајдоци, кои се однесуваат на времето на паганството. Особено импресивен е свадбениот ритуал, цртање на лицето на невестата со шарени фигури и извршувањето на специфични свадбени ритуални песни.
Брезница се карактеризира со машко епско пеење придружено со архаична тамбура, наречена "дрнка". Оваа традиција е жива и до ден денешен. Единствениот зачуван центар за машко епско пеење е Брезница. Женското пеење се карактеризира со двогласност и полифонија, чија разновидност е хетерофонијата. Интересна и импресивна е традиционалната Брезничка кујна.
Најпознатиот специјалитет е алвата, ритуална храна, која се подготвува од царевично и пченично брашно во големи казани на отворен оган. Грав во грне со овча пастрма и подготовка на "куткус" - мали лебни топчиња.