Пехчево

Образователният център за опазване на природата

Образователният център за опазване на природата в района на Брегалница се намира в село Негрево, на 1,5 км северно от Пехчево. Природозащитният образователен център е създаден, за да даде възможност на младите хора от региона и извън него да се запознаят пряко и практически с природните богатства на регион Брегалница и да научат повече за тяхната среда чрез модерен и иновативен подход. Може да се използва за еднодневни учебни екскурзии, конференции, лекции и научни събирания, свързани с природата, нейното опазване и популяризиране. Дворът на образователния център е подреден с цел да се използва за обучение на открито, с няколко звена, които осигуряват интерактивен подход за приближаване на природата до посетителите. В самата сграда има библиотека с учебни материали. Иначе село Негрево е интересно за типичната селска архитектура на този район.