Пехчево

Eко-системата Езерце

Eко-системата Езерце се намира в източната част на град Пехчево, в долината на Пехчевска река. Еко-системата Езерце е разположена на надморска височина от 1,023 м до 1,029 м. В това естествено създадено езеро, има специфичен жив свят (водни растения и животни), които са важен ресурс за биоразнообразието. Районът около езерото е изпълнен с природни красоти, различни местни видове растения, включително и дървета. Пространството около езерото е изпълнено с природни красоти, поради което то е поставено във функция за образование и отдих на посетителите. Еко-системата "Езерце" е оборудвана с образователни табли за биоразнообразието на езерото, пътеки, летни кашти, пейки за почивка и отдих, оборудване за детски игри и други интересни съдържания. Районът около езерото е градинарски подреден с растения, характерни за еко-системата на езерото, създадена е платформа за наблюдение на езерото, която може да служи и за отворена класна стая за обучение на целевата група студенти и туристи, а целият обект е осветен с електрическите стълбове.